Loomancoaching
Gepubliceerd: Thursday 13 January 2022 hits: 15184

download.jpg

Leidinggeven kan op vele manieren. Bij het leidengeven aan hoger opgeleiden is mijn advies om gebruik te maken van de intrinsieke motivatie en teamspirit van je medewerkers. Wanneer mensen extern worden aangestuurd en bewaakt, roept dit bij deze groep vaak weerstand op. Hoe groter de druk die je op ze legt, hoe harder mensen zich gaan verzetten. Mensen hebben nl een diepgewortelde behoefte hun vrijheid te beschermen.
Loyaliteit
Een collega helpen, wat langer blijven als het druk is, niet zeuren bij stress, de kopjes afwassen en je inzetten voor het collectief. Dit type gedrag wordt automatisch bevorderd in teams waar men zich sterk identificeert met de groep en de leider ziet als ‘een van ons’. Organizational citizenship: gedrag dat goed is voor de organisatie, de groep en de sfeer, ook al staat het niet in je functieomschrijving. Dat kan zijn omdat iedereen daadwerkelijk tot dezelfde sociale categorie hoort (bijvoorbeeld allemaal IT’ers of allemaal Brabanders samen op een afdeling), maar vooral omdat de visie helder is en breed wordt gedragen: iedereen werkt aan hetzelfde collectieve doel, ook de leider, waardoor teamspirit en loyaliteit ontstaat.
Groepsbinding
Wanneer mensen zich verbonden voelen met de groep en de leider zien als deel van het team, zien ze toezicht als zeer ongepast en als een inbreuk op hun privacy. De rol van teamgenoot is  en niet die van toezichthouder. Door het uitoefenen van toezicht kunnen leiders hun positie als ‘een van ons’ verliezen: hun medewerkers gaan hen zien als leiders die onafhankelijk van het team opereren en niet zo gevoelig zijn voor wat er in het team gebeurt.

Hoe krijg je van een "Ieder voor zich mentaliteit " een "Organizational citizenship"? Dit vraagt om zelf analyse, groeps analyse en openheid over waar je persoonlijk staat en kunt als leidinggevende en waar je naar toe zou willen. 3 x D: Dialoog, draagvlak en durf! De Franse filosoof Foucault zegt dat de ‘perfectie van macht’ idealiter betekent dat er helemaal geen macht meer wordt uitgeoefend. Gebeurt dat wel, dan helpt de leider daarmee meteen de perfectie om zeep.