logo loomancoaching.nl

Verdwijnt de manager?

" Niet mensen controleren maar de situatie controleren" : De grondlegster van dit nieuwe denken is iets minder bekend. Haar naam: Mary Parker Follett. In de boeken van deze Amerikaanse vinden we voor het eerst de gedachte dat mensen het beste zichzelf kunnen managen. Ze schrijft over het belang van zelfsturende teams, horizontale organisaties en wederkerig leiderschap. ‘De vraag is niet hoe we mensen kunnen controleren,’ aldus Follett, ‘maar hoe we samen controle kunnen krijgen over een situatie.’

Dit zei ze niet in een TED Talk. Dit zei ze in 1925.

De manager legt al honderd jaar het loodje

Mary Parker Follett, de ‘Moeder van het Moderne Management,’ werd geboren in de negentiende eeuw. De ideeën die tegenwoordig aan de man worden gebracht in flitsende managementboeken en hippe keynotes, werden geformuleerd door iemand die nog nooit van televisie of internet had gehoord. Warren Bennis - een van de bekendste moderne schrijvers over leiderschap - heeft de ideeën van Follett zelfs ‘deprimerend identiek’ aan die van zichzelf en zijn collega’s genoemd.  In de jaren veertig werd ook al geschreven over ‘platte organisaties’ en ‘bottom-upmanagement.’

In de jaren zestig werd de komst van ‘organische bedrijven’ al voorzien. En in de jaren negentig hadden we het al over ‘lerende organisaties’ in de ‘kenniseconomie.’ Managementgoeroes schreven de ene na de andere bestseller over ‘het einde van de hiërarchie.’

De manager legt, kortom, al honderd jaar het loodje.

Bron; De correspondent

https://decorrespondent.nl/3209/Waarom-er-meer-managers-zijn-dan-ooit-ondanks-alle-PowerPoints-die-het-tegendeel-beweren/50943587398-696f36a7

 

Toewijding is een kwaliteit van hoofd, hart en handen

Toewijding

Wat een mooi woord is dat.
Zich wijden aan is meer dan gemotiveerd zijn; meer dan zich betrokken voelen.
Toewijding is een kwaliteit van hoofd, hart en handen.
Zowel de gever als de ontvanger van toewijding ervaren geluk.
Als je bent toegewijd in je vak weet je dat de match klopt. Je bent op je plek. Je voelt je tevreden en gelukkig omdat je ‘vanuit je ziel’ zin geeft. Je geeft betekenis aan die ander, aan het andere.

Dat daar grenzen aan zitten, weten we maar al te goed. Bepaal voor jezelf daarom ook elke keer of de ruil nog klopt voor jou? Ben je expliciet genoeg geweest in je afspraken. Heb je de afspraken op consensus gemaakt? Zitten er geen aannames op? Ben jij je niet aan het bewijzen? Dan is toewijding vrij van verpersoonlijking.

Daarom is het goed ook toegewijd te zijn aan je zèlf. Je rust te nemen en te reflecteren op of je nog wel met jezelf op het juiste spoor zit.
Als je dat doet, weet je meer en meer wat je in het leven te bieden hebt, waardoor je toewijding nog intenser wordt.

Aangepast vanuit de bron: Frits van Kempen

Samenwerken met “ lastige” types; klagers, treuzelaars, uitstellers

Werk je samen met een klager, treuzelaar, parasiet, betweter, muggenzifter, uitsteller, zwartkijker, bemoeial of agressieveling? Als we deze ergernis op de ander of op onszelf betrekken kost deze relatie ons veel te veel energie. Sterker nog, we kunnen er echt ziek van worden.

Hoe hier mee om te gaan?

We doen niets voor niets. Elk gedrag heeft een Bewuste of veel Onbewuste reden. Zowel de “ lastige” als degene die zich ergert!

Door (met bijvoorbeeld een coach) naar ons gedrag te kijken kunnen we veelal door analyse van dit vicieuze gedrag inzicht krijgen in hoe dit te doorbreken. Dit gaat alleen lukken als je er zelf veel last van hebt. Niet als de ander er alleen maar last van heeft :-! Jammer genoeg!!!

We zijn geneigd om ons aan het gedrag van de ander te ergeren en om de ander te corrigeren, tips te geven en onze goede ervaringen op een ander te projecteren. Jammer genoeg werkt dit niet. Hoe vaak heb ik dit al niet gezegd” ??….we blijven ons aan dezelfde mensen en aan hetzelfde gedrag ergeren. Geef aan dat je niets met iemands gesteun of gekreun of geklaag kunt. Vraag wat er concreet is wat je zou kunnen doen?

Werk en samenwerking wordt veelal verpersoonlijkt. We betrekken het succes van onze opdracht teveel op onszelf. Dit maakt oververmoeid en ook daardoor niet bespreekbaar.

Weerstanden en ergernissen kunnen alleen maar besproken worden op inhoud en proces en op de oorspronkelijke afspraak en verwachting.

Waarom ergeren we ons wel aan de ene en niet aan de andere persoon. Of waarom ergert een collega jou wel en een ander heeft daar totaal geen last van?

Ergernissen hebben allereerst te maken met onze verwachtingen. “ Zo zouden we het toch gaan doen?”

Maar ook met hoop: “ Zo zou ik onze samenwerking het prettigst vinden.”

En met behoefte: “ Kunnen we even stil zijn zodat ik iets af kan maken” ?

Door onze ergernissen te erkennen en te herkennen kunnen we onszelf en onze behoefte en hoop analyseren.

En daarmee kunnen we een keuze maken hoe we met de ander omgaan.

Samenwerking begint met afstemmening door middel van doorvragen. Een checklist om je voor te bereiden op een gesprek over ergernissen.

 • Wat gaan we doen?
 • Hoe gaan we het doen?
 • Wat is goed voor jou?
 • Waar zou ik mij aan kunnen ergeren? En waar erger jij je snel aan?
 • Doe vast een concept voorstel.
 • Check wanneer de ander vindt dat het goed is.
 • Zijn we nog iets vergeten?
 • Is onze afspraak expliciet genoeg?

Happiness; Do more of what you’re good at and less of what you’re not so good at.

Happiness comes mainly from 3 things:  choosing to be happy with whatever you do, strengthening your closest relationships and exercising more to maintain your health.

Thus revealed a recent survey of Harvard’s class of 1980 – with data likely biased to those feeling good enough about their lives to respond to the survey.  I compared responses between those “extremely happy” and the rest of the respondents.

These revelations are in line with two earlier studies: The Grant Study and a 2010 Survey of the same class.

Grant Study
The 75 year longitudinal Grand Study led by George Vaillant had two main findings:

1   Happiness is love.

2   If alcoholism is not the root of all evil, it is closely correlated with it.

2010 Survey
 An earlier survey of this same group suggested that “Happiness is good”. Actually, happiness comes from three goods. Everyone is motivated by a blend of 1. Doing good for others, 2. Doing things they are good at, 3. Doing good for me. Given this, Dan Doctoroff and I suggested our classmates (and everyone else) focus on three things:

Good for others:

 • Cherish your most important relationships
 • Be a contribution

Good at it:

 • Do more of what you’re good at and less of what you’re not so good at.

Good for me:

 • Take care of yourself, your health and well-being, your financial security, and your work/life balance.

2015 Survey
This year’s survey suggests you can be happier if you: Choose to be happy with whatever you do, strengthen your closest relationships and exercise more to maintain your health.

Choose to be happy with whatever you do
The correlation between happiness and occupation, income or wealth is far less that the correlation between happiness and how people feel about their occupation, income or wealth.

Strengthen your closest relationships
The most important happiness choice is to invest in your closest relationship whether it’s a spouse, partner, parent, sibling or friend.

Exercise more to maintain your health
We all know that exercising and taking care of yourself correlates with good health. The happiest among us actually do exercise and take care of ourselves.

Implications for you as an individual

1   Choose happiness in whatever you do.

2   Strengthen your closest relationships.

3   Exercise more to maintain your health.

Implications for you as a leader

1   Focus on how your team members feel about what they are doing even more than what they are doing.

2   Invest in relationships with your team members.

Invest in your team members’ physical wellbeing!