logo loomancoaching.nl

Bedrijfsuitjes; teamkillings?

Teambuilding wordt vaak bedacht als een extrinsieke oplossing van een intrinsiek probleem. Jammer genoeg hebben alleen de mensen die al goed kunnen samenwerken plezier bij zo'n dag. Toen ik onderstaande lijst las van pijnlijke ervaringen heb ik tranenlachend van de herkenning moeten toegeven dat ik ook wel eens als manager en als medewerker aan deze onzin heb meegewerkt!
images-1

“Er zat niets anders op dan in bijzijn van mijn collega’s in een bloempot plassen.”
" Het sneuste is nog dat mijn chef denkt dat ze ons er een groot plezier mee doet.”
“Zelden heb ik me zo oud gevoeld als toen ik met een stel jonge honden verplicht moest gaan survivallen in de Biesbosch. Ik wilde me laten kennen, maar dacht bij alles: ‘Wat doe ik hier?'”
“Aan even bijkletsen tussen het werk door heb ik eerlijk gezegd wel genoeg.”
“Dat je van een dure coach ‘iets existentieel kritisch met je collega’s moet verwerken om tot een groepsmatig vermaatschappelijk proces te komen waarin iedereen toch dynamisch zichzelf kan zijn’. Urgh.”

Lees meer...

Is ego plezier ervaren en pijn verwerken? Ingeborg Bosch interview

In de coaching maak ik veel gebruik van de methode PRI. Dit geeft in het hier en nu goed inzicht in disfunctioneel gedrag en hoe dit gedrag te herkennen en daarmee te kunnen veranderen.

Past Reality Integration PRI is een methode ontwikkelt door psycholoog Ingeborg Bosch. Ego is volgens haar onze afweer methodes.

Als gedrag in ons volwassen leven disfunctioneel is dan is het veelal een afweer. Deze afweer hebben we ontwikkeld toen we klein waren en werkte goed om te overleven.

We hanteren 5 vormen van afweer:

  • Geen pijn voelen ( verslavingen van drank/drug etc)
  • Stress om je best te doen
  • Boosheid
  • Twijfel aan jezelf ( schaamte en schuld)
  • Angst

In dit interview lichtt Ingeborg deze methode toe.

Motivating Millennials Takes More than Flexible Work Policies; 3 tips

When I read this article I realized again, as a babyboomer, that we have to communicate with our youngest working generation to fill in the possible generation gap!

Millennials, their success is driven by the passion for connection and with the greater good that this generation is known to value. THEY WILL BE OUR FUTURE LEADERS!

3 tips how to motivate Millennials:

images

Lees meer...

7 Qualities of Design-thinking leaders

In leadership coaching I meet a lot of " New School"  leaders that are looking for new ways of leadership. They miss creativity in their jobs. images-1

Design thinking is method to solve difficult problems in a creative way.

The following books are recommended:

1. Change by Design, how design thinking transforms organizations and inspires innovationTim Brown (ideo: dit is de agency die dit begrip wereldwijd op de kaart ah zetten is, en als eerste het toepasbaar maakten voor de non-creative industries.)
2. Creative confidence, unleasing the creative potential within us allTom & David Kelley (ideo)
3. Designing for growth, a design thinking toolkit

Lees meer...