logo loomancoaching.nl

Leidt zelfdiscipline en prestatiedrang tot depressie?

Zelfdiscipline,’ schrijft de Koreaanse filosoof Byung-Chul Han, ‘is fataler dan gedisciplineerd worden door een ander, omdat verzet tegen jezelf onmogelijk is.’ Iedereen krijgt de vrijheid, maar daarmee ook de plicht: de plicht om optimaal te presteren. ‘Wie faalt heeft dat dan ook aan zichzelf te wijten, het is zijn eigen schuld en met die schuld moet hij maar zien te leven.’ Met andere woorden: ‘De prestatiemaatschappij baart depressieven en kneuzen.’

René Gude concludeert hetzelfde over de gesportificeerde samenleving: ‘De individuele winnaar neemt alles en is gelukkig, maar de verliezer – vaak dezelfde persoon, maar iets later – heeft niets en wordt treurig.’ En de aantallen verliezers ‘lopen op’, aldus Gude: ‘Depressie is in 2020 volksziekte nummer één.’

Toch is dat wat de prestatiesamenleving voortbrengt: een leger aan Duracellkonijntjes, barstend van de ambitie, de motivatie en de drive, maar zonder duidelijke richting. Of, zoals Jeroen van Baar het schrijft in zijn boek De Prestatiegeneratie (2014): ‘Passie is een doel op zich geworden, in plaats van een bijproduct van interesse.’

50.000 gedachten per minuut; is er nog ruimte voor dialoog?

Wij raken vaak geobsedeerd en verslaafd aan steeds terugkerende vragen in onszelf.

Wat doe ik nu weer niet goed?

Waarom snapt de ander het nog niet?

Wanneer zou ik eindelijk financieel onafhankelijk zijn?

Maakt deze kleding mij dik?

Ik hou geen controle als ik er niet bovenop zit, toch?

Waarom zien anderen niet dat ik gelijk heb?

Zie ik er nog wel gezond uit?

Waarom gebeurt mij dit altijd?

Houdt….. nog wel van mij?

Is deze functie eigenlijk niet te hoog gegrepen?

 

Onderzoek bij het National Science Instituut heeft uitgewezen dat wij gemiddeld 50.000 gedachten per minuut hebben.

Met al dit verkeer in ons hoofd is het ook logisch dat ons hoofd soms overstroomt en dat er geen ruimte is voor dialoog.

Gedachten kunnen vanuit aannames, overtuigingen worden waar wij naar gaan handelen.

Veelal disfunctioneel en energie vretend!

Advies :Herken de interne dialoog en bovenstaande terugkerende vragen en toets ze op realiteit. Van Monoloog naar Dialoog!

 

 

What It Really Means to Be Authentic

Authenticity is about enjoying a new sense of freedom to be who we really are—ourselves, natural and without a mask in our relationships, our work and our life. It takes courage, commitment and depth to:

  • Look within ourselves
  • Tell the whole truth (even when we don't want to)
  • Be vulnerable
  • Admit, own and share our true thoughts, feelings, desires, insecurities, passions, embarrassment, dreams and more

However, being open and real about all of these things (and more) is what it means to be authentic in life.

In order to utilize the power of authenticity in your life as a way to enhance your relationships, increase your fulfilment and empower yourself use these five key principles.

  1. know yourself
  2. transform your fears
  3. express yourself
  4. be bold
  5. celebrate who you are

Brug in generatiekloof: jonge honden samen met oude rotten

In organisaties zijn werknemers uit verschillende generaties vertegenwoordigd.
Werknemers uit de protestgeneratie, de X-generatie en de pragmatische
generatie hebben op dit moment de grootste betekenis in die organisaties, de
generatie van de screenagers komt er aan.

Het niet benutten van de mogelijkheid om evolutie tot stand te brengen levert
veel onbegrip en werkenergieverlies op bij de jongste generaties. De nieuwste
generaties willen serieus genomen worden als vernieuwers van de organisatie
en het werk.

De behoefte om zo gezien te worden lijkt vanaf de pragmatische
generatie sterk toe te nemen ( 1970 - 1985). De nieuwste generaties willen niet eerst een tijdje
meelopen en dan vernieuwen. Ze willen direct leren en direct vernieuwen. Daarbij
willen ze de best mogelijke steun. Dat houdt de vaart erin, zowel in de organisatie
als in de eigen ontwikkeling. Ze willen leren en vernieuwen in ieder project, in het
dagelijkse werk. Daarmee vernieuwen ze het leren en veranderen in organisaties.
Dat is het evolutionaire proces dat ze in gang willen zetten. Bontekoning raadt
organisaties aan die evolutie actief te ondersteunen.

Lees meer...