logo loomancoaching.nl

Evolutionary Teal; Van angst naar vertrouwen.

Wil je ondernemende en creatieve medewerkers? Laat ze dan ook zelf de beslissingen nemen over hun werk. En vraag wat je voor ze kunt doen.


Feitelijk ligt aan alle organisatiemodellen voorafgaand aan Evolutionary-Teal angst ten grondslag zegt Frederic Laloux in Reinventing Organizations.

Angst dat mensen niet hard werken, onverantwoordelijk handelen, hun eigenbelang voorop stellen. In reactie daarop worden door managers veel controle-instrumenten ingesteld. De atmosfeer van angst en controle kan mensen echter demotiveren, ze raken vervreemd van het doel waarvoor zij hun werk doen, en het remt ze om te doen wat in hun ogen goed is.

Evolutionary-Teal
organisaties opereren daarom vanuit een heel ander mensbeeld: mensen zijn van nature goed, het vertrouwen waard, en competent om goede beslissingen te nemen. Bezie je mensen met wantrouwen, dan zullen zij de controle-systemen proberen te misleiden. Hoe meer vertrouwen je daarentegen schenkt, hoe meer verantwoordelijkheid mensen zullen nemen. Je oogst wat je zaait, zegt Laloux.

Iedereen de baas

Dat betekent dus ook dat bij deze organisaties niet iedereen de baas is of iedereen gelijk. Iedereen heeft eenvoudigweg voldoende zeggenschap en macht om te doen wat nodig is. En als je ergens over mee wil praten, kun je eenvoudigweg je hand opsteken. Dat gaat dus ook verder dan empowerment, schrijft Laloux, want iemand is slechts empowered bij de gratie van degene die werkelijk de macht in handen heeft.

Nee, hier gaat het om echte macht, echte zeggenschap. Niemand kan je terugfluiten of overrulen. Met die macht komt natuurlijk ook de verantwoordelijkheid: je neemt de verantwoordelijkheid voor een stuk van het werk. En je kunt dan ook geen problemen meer over de schutting gooien, naar een manager die alle shit voor iedereen mag oplossen.

Bron: Jaap van Ede

Nieuwe leiders; gezagdragers door de groep geautoriseerd!

De klassieke autoriteit is verdwenen zegt Paul Verhaeghe in zijn boek Autoriteit. Iedereen voelt dat en verlangt naar een herstel van autoriteit.( kijk naar onze kinderen en naar overbelaste medewerkers en managers)

" We  hebben daarom een nieuwe vorm van autoriteit nodig die onze belangen behartigt. De functie van autoriteit is het regelen van de verhoudingen tussen mensen, op een manier waar een overgrote meerderheid mee akkoord gaat. Autoriteit berust op een externe bron waarin we met zijn allen geloven en die door de groep erkend. Dan kan gezamenlijk gewerkt worden aan concrete doelen.

In de veronderstelling dat we een nieuwe autoriteit kunnen ontwikkelen, krijgen we weer gezagsdragers (let op de term: ze ‘dragen’ het gezag) die geautoriseerd worden door ons. Ze mogen macht uitoefenen met ons goeddunken, omdat we samen de grond van die nieuwe autoriteit erkennen.”

Hoe kunnen we dan een ‘goede’ autoriteit doen opstaan?

“Het antwoord schuilt in het begrijpen van de structuur in autoriteit. Autoriteit werkt op grond van een externe bron die door de groep erkend wordt. Tot voor kort was die gemeenschappelijke grond het patriarchaat, met de bijbehorende top-down piramidale structuur, met bovenaan  een goddelijke vader, een vader des vaderlands, enzovoort. In de Westerse wereld is deze grond verdwenen en bijgevolg ook deze vorm van autoriteit. Elke poging om haar opnieuw te installeren, mislukt, zal blijven mislukken en geeft alleen aanleiding tot macht. De traditionele patriarchale piramides zijn ondertussen machtsbastions geworden en zullen die macht niet zomaar uit handen geven. Dat is het ironische: in ons verlangen naar autoriteit spreiden wij het bedje voor de macht.  Een autoriteitsvacuum ontstaat en bepaalde figuren grijpen dan de macht. Er is bijvoorbeeld bij een grote groep kiezers een verlangen naar een vader des vaderlands die met dé oplossing op de proppen zal komen. Een van de laatste keren dat dit nog halvelings werkte, was met De Gaulle, in Frankrijk, in de jaren ’60. Toen werkte dat nog min of meer als autoriteit, omdat de grond ervoor nog min of meer aanwezig was. Vandaag is dat niet langer het geval.”

We moeten dus weg van macht, naar een nieuwe vorm van autoriteit. Maar wat houdt die autoriteit precies in?

In de tradionele bron (het patriarchaat)  geloven we niet meer, dus moeten we een andere grond uitdenken. Veel intellectuelen dromen van een nieuw groot verhaal,  maar voor mij hoeft dat niet, integendeel zelfs. Alle grote verhalen hebben voor meer ellende dan iets anders gezorgd. Bovendien hébben we al een groot verhaal, vandaag, dat van de zogenaamde vrije markt – en ook dat zorgt alleen maar voor ellende. Geef mij maar kleine verhalen, gefocust op concrete doelen, waarvoor mensen in groep aan het werk gaan. Op basis van wat ik rond mij zie gebeuren, denk ik dat dit de nieuwe grond van een nieuwe autoriteit zal worden: het collectief. In dat geval krijgen we bovendien een radicale omkering in de functionering van autoriteit: in plaats van top-down, zoals bij het patriarchaat, wordt het bottom-up en horizontaal.”

 

Bron: Apache.be

Verdwijnt de manager?

" Niet mensen controleren maar de situatie controleren" : De grondlegster van dit nieuwe denken is iets minder bekend. Haar naam: Mary Parker Follett. In de boeken van deze Amerikaanse vinden we voor het eerst de gedachte dat mensen het beste zichzelf kunnen managen. Ze schrijft over het belang van zelfsturende teams, horizontale organisaties en wederkerig leiderschap. ‘De vraag is niet hoe we mensen kunnen controleren,’ aldus Follett, ‘maar hoe we samen controle kunnen krijgen over een situatie.’

Dit zei ze niet in een TED Talk. Dit zei ze in 1925.

De manager legt al honderd jaar het loodje

Mary Parker Follett, de ‘Moeder van het Moderne Management,’ werd geboren in de negentiende eeuw. De ideeën die tegenwoordig aan de man worden gebracht in flitsende managementboeken en hippe keynotes, werden geformuleerd door iemand die nog nooit van televisie of internet had gehoord. Warren Bennis - een van de bekendste moderne schrijvers over leiderschap - heeft de ideeën van Follett zelfs ‘deprimerend identiek’ aan die van zichzelf en zijn collega’s genoemd.  In de jaren veertig werd ook al geschreven over ‘platte organisaties’ en ‘bottom-upmanagement.’

In de jaren zestig werd de komst van ‘organische bedrijven’ al voorzien. En in de jaren negentig hadden we het al over ‘lerende organisaties’ in de ‘kenniseconomie.’ Managementgoeroes schreven de ene na de andere bestseller over ‘het einde van de hiërarchie.’

De manager legt, kortom, al honderd jaar het loodje.

Bron; De correspondent

https://decorrespondent.nl/3209/Waarom-er-meer-managers-zijn-dan-ooit-ondanks-alle-PowerPoints-die-het-tegendeel-beweren/50943587398-696f36a7