logo loomancoaching.nl

What It Really Means to Be Authentic

Authenticity is about enjoying a new sense of freedom to be who we really are—ourselves, natural and without a mask in our relationships, our work and our life. It takes courage, commitment and depth to:

  • Look within ourselves
  • Tell the whole truth (even when we don't want to)
  • Be vulnerable
  • Admit, own and share our true thoughts, feelings, desires, insecurities, passions, embarrassment, dreams and more

However, being open and real about all of these things (and more) is what it means to be authentic in life.

In order to utilize the power of authenticity in your life as a way to enhance your relationships, increase your fulfilment and empower yourself use these five key principles.

  1. know yourself
  2. transform your fears
  3. express yourself
  4. be bold
  5. celebrate who you are

Brug in generatiekloof: jonge honden samen met oude rotten

In organisaties zijn werknemers uit verschillende generaties vertegenwoordigd.
Werknemers uit de protestgeneratie, de X-generatie en de pragmatische
generatie hebben op dit moment de grootste betekenis in die organisaties, de
generatie van de screenagers komt er aan.

Het niet benutten van de mogelijkheid om evolutie tot stand te brengen levert
veel onbegrip en werkenergieverlies op bij de jongste generaties. De nieuwste
generaties willen serieus genomen worden als vernieuwers van de organisatie
en het werk.

De behoefte om zo gezien te worden lijkt vanaf de pragmatische
generatie sterk toe te nemen ( 1970 - 1985). De nieuwste generaties willen niet eerst een tijdje
meelopen en dan vernieuwen. Ze willen direct leren en direct vernieuwen. Daarbij
willen ze de best mogelijke steun. Dat houdt de vaart erin, zowel in de organisatie
als in de eigen ontwikkeling. Ze willen leren en vernieuwen in ieder project, in het
dagelijkse werk. Daarmee vernieuwen ze het leren en veranderen in organisaties.
Dat is het evolutionaire proces dat ze in gang willen zetten. Bontekoning raadt
organisaties aan die evolutie actief te ondersteunen.

Lees meer...

Aannames die ons minder succesvol maken

Zijn we teleurgesteld in de ander dan kunnen we ons afvragen of de verwachting van de ander niet gebaseerd was op een aanname.
Een aanname is een projectie van onze eigen normen en waarden en behoeftes. Een ander heeft geen idee dat wij deze verwachting hebben. Een afspraak maken vraagt dus om een dialoog, een passende ruil en afstemming hierover.
Wanneer we met externe klanten te maken hebben doen we dit vaak wel. Dan zijn we expliciet, voeren en dialoog en stemmen af. Maar juist met onze collega's en partners geldt deze regel nog meer. We neigen naar verkoop/bewijzen vanuit onszelf. We neigen naar een monoloog over wie wij zijn en wat wij kunnen. Maar door af te stemmen of dit is wat de ander  wil horen en welke specifieke zaken voor hem/haar belangrijk zijn, creëren we in plaats van een monoloog een dialoog en voorkomen hiermee een gesprek vanuit aannames.

Onze aannames zorgen ervoor dat we onze eigen rem zijn. We groeien daardoor niet in onze persoonlijke effectiviteit. Voorbeelden van aannames:

1. Mijn eigenwaarde is gebaseerd op wat anderen van mij denken.

2. Ik laat me leiden door mijn angsten en negatieve ervaringen uit het verleden.

3. Mijn toekomst wordt bepaald door het lot of door de kosmos. Ik wacht af.

4. Mijn problemen in mijn leven zijn ontstaan door anderen en zaken waar ik geen invloed op heb.

5. Ik hou van perfectie en mijn doel is om perfect te leven.

6. Als ik dit maar doe.... dan word ik gezien of gehoord en word ik gewaardeerd.