logo loomancoaching.nl

Stop met het vinden van antwoorden, geniet van de vraag; Rainer Maria Rilke

‘Wees geduldig jegens alles wat nog onduidelijk is
in je hart
en probeer van de vragen zelf te genieten.
Zoek heden niet meer naar de antwoorden,
die kunnen je niet gegeven worden,
want je zou niet in staat zijn ze te beleven.
En je moet juist alles beleven.
Beleef heden de vraag.
Misschien zul je dan, geleidelijk,
zonder het te merken,
op een dag in het verschiet de antwoorden beleven.’
(Rainer Maria Rilke, Brieven aan een jonge dichter, 1904)

Levert rendementsdenken wel rendement op?

Het grootste probleem met het 'rendementsdenken' is niet dat het geen oog heeft voor de zachte en onmeetbare waarden in het leven. Het grootste probleem is dat het helemaal geen rendement oplevert, schrijft Rutger Bregman van De Correspondent

Hele sectoren – van de kinderopvang tot de zorg, van het onderwijs tot de publieke omroep – zijn in de afgelopen jaren gefixeerd geraakt op Het Rendement. Lees: op het aantal diploma’s, op de kijkcijfers, op de winst, op het precieze aantal minuten dat een slechtbetaalde verpleger met een tijdelijk contract nodig heeft voor het wassen van een demente oudere.

Maar toen waren een paar honderd studenten in Amsterdam het zat. En ineens was iederéén het zat. Weg met het rendementsdenken, hoorde je overal, weg met de technocraten die van alles de prijs kennen maar van niets de waarde. We zouden op een keerpunt staan: kiezen we voor een strak georganiseerde B.V. Nederland? Of kiezen we voor een zorgzame en ontspannen samenleving die – zo werd schoorvoetend toegegeven – misschien een tikje duurder uitvalt?

Het is een vals dilemma.

Lees meer...

Leidt zelfdiscipline en prestatiedrang tot depressie?

Zelfdiscipline,’ schrijft de Koreaanse filosoof Byung-Chul Han, ‘is fataler dan gedisciplineerd worden door een ander, omdat verzet tegen jezelf onmogelijk is.’ Iedereen krijgt de vrijheid, maar daarmee ook de plicht: de plicht om optimaal te presteren. ‘Wie faalt heeft dat dan ook aan zichzelf te wijten, het is zijn eigen schuld en met die schuld moet hij maar zien te leven.’ Met andere woorden: ‘De prestatiemaatschappij baart depressieven en kneuzen.’

René Gude concludeert hetzelfde over de gesportificeerde samenleving: ‘De individuele winnaar neemt alles en is gelukkig, maar de verliezer – vaak dezelfde persoon, maar iets later – heeft niets en wordt treurig.’ En de aantallen verliezers ‘lopen op’, aldus Gude: ‘Depressie is in 2020 volksziekte nummer één.’

Toch is dat wat de prestatiesamenleving voortbrengt: een leger aan Duracellkonijntjes, barstend van de ambitie, de motivatie en de drive, maar zonder duidelijke richting. Of, zoals Jeroen van Baar het schrijft in zijn boek De Prestatiegeneratie (2014): ‘Passie is een doel op zich geworden, in plaats van een bijproduct van interesse.’

50.000 gedachten per minuut; is er nog ruimte voor dialoog?

Wij raken vaak geobsedeerd en verslaafd aan steeds terugkerende vragen in onszelf.

Wat doe ik nu weer niet goed?

Waarom snapt de ander het nog niet?

Wanneer zou ik eindelijk financieel onafhankelijk zijn?

Maakt deze kleding mij dik?

Ik hou geen controle als ik er niet bovenop zit, toch?

Waarom zien anderen niet dat ik gelijk heb?

Zie ik er nog wel gezond uit?

Waarom gebeurt mij dit altijd?

Houdt….. nog wel van mij?

Is deze functie eigenlijk niet te hoog gegrepen?

 

Onderzoek bij het National Science Instituut heeft uitgewezen dat wij gemiddeld 50.000 gedachten per minuut hebben.

Met al dit verkeer in ons hoofd is het ook logisch dat ons hoofd soms overstroomt en dat er geen ruimte is voor dialoog.

Gedachten kunnen vanuit aannames, overtuigingen worden waar wij naar gaan handelen.

Veelal disfunctioneel en energie vretend!

Advies :Herken de interne dialoog en bovenstaande terugkerende vragen en toets ze op realiteit. Van Monoloog naar Dialoog!