logo loomancoaching.nl

Development manager V/ 30

Met al haar ervaring en feilloze mensenkennis kan Tineke situaties en mensen snel doorgronden en de vinger op de juiste plek leggen. Zij wint snel vertrouwen en durft te zeggen waar het op staat. Ze prikkelt je kritisch naar jezelf te kijken en kan theoretische modellen praktisch toepasbaar uitleggen. Ik kreeg handvatten voor zelfreflectie, herkenning van mijn eigen krachten en valkuilen en het effect daarvan op anderen. Zeker in een periode waarin ik mijzelf sterk aan het ontwikkelen ben en een stap heb kunnen maken naar leidinggeven heeft de coaching mij rust en steun gegeven.

 

Manager BackOffice M/41

“ Ik wil reflectie op mijn vorm van leidinggeven, ik wil me minder laten leiden door de waan van de dag, meer mensgericht dan product- en klantgericht. Ik doe teveel tegelijk. Ik ben een doener en wil meer afstand nemen en het werk lichter/meer ontspannen maken.” De coachingsvraag is goed beantwoord, en mijn inzicht is sterk toegenomen: relativering, meer vanuit eigen kracht werken, overzicht, regie.

Project manager V/44

“ Ik moet iets met mezelf, ik draai rond en ik kan zoveel maar door eigen gedrag/denken, ben ik niet in staat mezelf te “verkopen” zoals ik dat zou willen. Ik zoek een betere balans privé en werk. Ik wil werken aan het vergroten van mijn zelfvertrouwen en zicht krijgen op mijn argwaan en dit ombuigen naar leerpunten.”

Lees meer...

Financial controller M/38

“Ik heb definitief afgerekend en ook zicht gekregen op  onverwerkte emoties uit mijn verleden, die mij buitengewoon gevoelig maakten voor kritiek. Beter zicht gekregen op mijn kwaliteiten en deze ook durf te benoemen binnen het bedrijf. Ik kan het gedrag uit mijn valkuilen beter hanteren.

Lees meer...