logo loomancoaching.nl

HR manager V/42

Ik kan soms te afwachtend zijn en krijg daar stress van. Ik weet niet zo goed wat mij weerhoudt, angst of zelfvertrouwen? Ik was toe aan een volgende stap; Specialist of leidinggeven? Ik deed veel op wilskracht, bewijzen en doorzettingsvermogen. Hierdoor is een disbalans ontstaan in relativering en stelligheid.  Tineke was zowel ondersteunend als confronterend. Samen met haar tools ontwikkeld om effectiever in mijn werk te staan.Ik heb meer van Tineke in 5 sessies geleerd dan talloze trainingen.  Ze is uitermate kundig en hele fijne sparringspartner.Veel kunnen leren en... ook toepasbaar in prive-leven.

 

Manager Operations M/47

Ik had vooraf niet verwacht, dat dit zoveel voor mij zou betekenen.Ik heb in de coaching beter geleerd wie ik ben, en hoe ik over kom. Dit helpt mij enorm in mijn dagelijks functioneren. Maar ook prive helpt mij dit. Ik ben meer bewust van mijn eigen handelen, en ben steeds beter in staat om dit aan te passen vooral in mijn leidinggeven. Ook ben ik meer bewust waar mijn sterke kanten liggen, en ben hierdoor minder onzeker in bepaalde situaties. Het coachen gebeurde op een deskundige, prettige en ontspannen manier. Ik zal Tineke zeker aanraden bij collega’s. 

Directeur F&C M/ 45

Ik ben minder vermoeid en voel me veel minder overal verantwoordelijk voor. Ik zit na de coaching nog wel midden in het proces van veranderingen van mijn werkwijze. Het is wat mij betreft echt een veranderingsproces en niet iets wat overnight anders gaat. Ik werk door de coaching meer intrinsiek (vanuit eigen kracht) gedreven en meer samen dan solo (ontwikkelpunt) : er zijn meerdere manieren om het doel te bereiken. Ik blijf mijn verantwoordelijkheid nemen, maar besef veel meer dat accountable zijn fundamenteel anders is dan bang zijn afgerekend te worden (angst is slechte drijfveer, want extrinsiek gedreven).

 

 

Development manager V/ 30

Met al haar ervaring en feilloze mensenkennis kan Tineke situaties en mensen snel doorgronden en de vinger op de juiste plek leggen. Zij wint snel vertrouwen en durft te zeggen waar het op staat. Ze prikkelt je kritisch naar jezelf te kijken en kan theoretische modellen praktisch toepasbaar uitleggen. Ik kreeg handvatten voor zelfreflectie, herkenning van mijn eigen krachten en valkuilen en het effect daarvan op anderen. Zeker in een periode waarin ik mijzelf sterk aan het ontwikkelen ben en een stap heb kunnen maken naar leidinggeven heeft de coaching mij rust en steun gegeven.