logo loomancoaching.nl

WERKWIJZE

"Waarom een coach?" Dit zal mijn eerste vraag zijn. Telefonisch stemmen we af wat ik zou kunnen betekenen en geef ik een vrijblijvend advies. Ook is het mogelijk om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te voeren.
Daarna volgt de intake; een persoonlijk adviesgesprek van twee uur.
Dit gesprek heeft naast wederzijdse kennismaking als doel tot een analyse van de vraagstelling te komen en de antwoorden en mogelijke oplossingen te bespreken. Dit kan voldoende advies opleveren om zelf verder te kunnen. Of er komt een vervolgtraject dat bestaat uit vijf tot zeven gesprekken.

interieur-groot

De gesprekken duren anderhalf uur en vinden om de 3 tot 4 weken plaats. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Ik werk volgens de NOBCO gedragscode.

Het proces:

  • Vrijblijvende kennismaking
  • Advies en voorstel coaching
  • Bepalen aantal gesprekken
  • Consensus over vraag- en doelstelling
  • Akkoord werkgever (indien van toepassing)
  • Start van het coachtraject
  • Opdrachten en praktijkcases
  • Evaluatie en advies

Lees meer in het processchema.

Het tarief voor een traject wordt berekend op basis van 175 euro per uur. De tarieven voor groepscoaching worden berekend op aanvraag. De tarieven zijn exclusief BTW.