logo loomancoaching.nl

Jurist V/55

“Ik heb het te druk waardoor ik niet aan ontwikkelmogelijkheden toekom en te weinig creatief kan zijn. Ik wil tijd maken en kijken naar mijn carrière toekomstmogelijkheden.
Ik wil leren me meer persoonlijk te laten zien waardoor ik meer mogelijkheden heb om collega’s persoonlijk en procesmatig te coachen, zelf beter tot m’n recht kom en verder kan groeien.”

Lees meer...

Business Development manager V/ 42

Resultaat coaching gesprekken:
Het verkrijgen van zelfinzicht. Door van oude overtuigingen los  te komen, ervaar ik meer onafhankelijkheid en het heeft mij geholpen volwassen en onafhankelijker te worden . De gesprekken met Tineke hebben mij gestimuleerd om over mijzelf na te denken. Dit liet ik altijd achterwege door oververmoeidheid en moedeloosheid.

Lees meer...

Teamcoaching

Deze training gaat op bijna alle onderdelen over mij. Tineke legt al onze persoonlijke leerdoelen meteen op tafel.

Lees meer...

Product manager V/42

“Ik wil onderzoeken of ik verder wil in leidinggeven en of ik mij verder wil ontwikkelen als professional. De combinatie blijkt nu minder goed bij mij te passen. Ik voel me onrustig en pak (te) veel tegelijk op. Ik wil leren keuzes te maken en prioriteiten aan te geven zonder dat ik twijfel. Ik word door deze twijfels belemmerd en wil hier zicht op krijgen zodat ik meer rust krijg en een passende volgende stap kan nemen.

Lees meer...