logo loomancoaching.nl

Business controllor M/33

“ Ik wil coaching op het organiseren van mijn werk zodat ik meer strategisch dan operationeel en meer pro-actief dan re-actief ga werken. Ik trek teveel dingen naar mij toe en heb moeite met “nee” zeggen. Ik wil mijn profilering en beïnvloeding ontwikkelen om bewuster om te gaan met andere personen. Ik wil ook kijken naar mijn leidinggevende kwaliteiten.”

Lees meer...

Jurist V/55

“Ik heb het te druk waardoor ik niet aan ontwikkelmogelijkheden toekom en te weinig creatief kan zijn. Ik wil tijd maken en kijken naar mijn carrière toekomstmogelijkheden.
Ik wil leren me meer persoonlijk te laten zien waardoor ik meer mogelijkheden heb om collega’s persoonlijk en procesmatig te coachen, zelf beter tot m’n recht kom en verder kan groeien.”

Lees meer...

Business Development manager V/ 42

Resultaat coaching gesprekken:
Het verkrijgen van zelfinzicht. Door van oude overtuigingen los  te komen, ervaar ik meer onafhankelijkheid en het heeft mij geholpen volwassen en onafhankelijker te worden . De gesprekken met Tineke hebben mij gestimuleerd om over mijzelf na te denken. Dit liet ik altijd achterwege door oververmoeidheid en moedeloosheid.

Lees meer...

Teamcoaching

Deze training gaat op bijna alle onderdelen over mij. Tineke legt al onze persoonlijke leerdoelen meteen op tafel.

Lees meer...