logo loomancoaching.nl

IT analyst M/41

Ik heb aan de hand van deze coaching geleerd meer vertrouwen te hebben in mijn eigen kunnen & capaciteiten en me niet meer zo snel als ondergeschikt op te stellen. Dit is gebeurd door beter te begrijpen en in te zien waarom ik dit gedrag vertoon.

Lees meer...

Business development directeur V/40

In de coaching hebben we veel praktijkvoorbeelden besproken van mijn sturende management stijl en daarbij uitgebreid geanalyseerd wat de impact van mijn uitgangspunten en handelen was. Daarbij gaf Tineke mij inzicht en veel handige tips & tricks, waarbij het het eenvoudig werd om het in de praktijk te implementeren.

Door de coaching ben ik nog bewuster geworden van de consequenties van mijn sturende aanpak. Ik heb ervaren dat ik beter functioneer wanneer ik meer afstand neem, aangezien ik dan meer rust heb en beter richting kan geven.

Daarnaast weet ik nu nog beter wat mijn sterke en verbeterpunten zijn, waardoor ik gerichter de zoektocht naar een nieuwe functie kan voortzetten.

Business controllor M/33

“ Ik wil coaching op het organiseren van mijn werk zodat ik meer strategisch dan operationeel en meer pro-actief dan re-actief ga werken. Ik trek teveel dingen naar mij toe en heb moeite met “nee” zeggen. Ik wil mijn profilering en beïnvloeding ontwikkelen om bewuster om te gaan met andere personen. Ik wil ook kijken naar mijn leidinggevende kwaliteiten.”

Lees meer...

Jurist V/55

“Ik heb het te druk waardoor ik niet aan ontwikkelmogelijkheden toekom en te weinig creatief kan zijn. Ik wil tijd maken en kijken naar mijn carrière toekomstmogelijkheden.
Ik wil leren me meer persoonlijk te laten zien waardoor ik meer mogelijkheden heb om collega’s persoonlijk en procesmatig te coachen, zelf beter tot m’n recht kom en verder kan groeien.”

Lees meer...